Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

In de eerste helft van 2021 ondersteunde Aranco scholengemeenschap OGVO en haar partners in de regio Venlo met het ontwikkelen van plannen en de subsidieaanvraag in het kader van de landelijke regeling ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020’. De regio Venlo wordt al jaren geconfronteerd met een forse krimp die zich in de komende jaren onverminderd zal doorzetten. De druk op het voortgezet onderwijs (en ander onderwijs in Venlo) is dan ook hoog, hetgeen door de Covid-19 pandemie alleen nog maar versterkt is. De middelen die het Ministerie van OCW in het kader van de subsidieregeling leerlingendaling beschikbaar maakt zijn voor OGVO en haar partners dan ook cruciaal om kwalitatief goed onderwijs in de regio Venlo ook voor de toekomst te borgen. Deze week besliste het Ministerie van OCW positief over de toekenning van de subsidiegelden aan OGVO. We wensen OGVO veel succes met de uitvoering van het project!