PPS Digiwise goedgekeurd!

Aranco ondersteunde VISTA College bij de ontwikkeling van het publiek-private samenwerkingsproject Digiwise. Inmiddels is de subsidieaanvraag voor Digiwise bij het Regionaal Investeringsfonds mbo goedgekeurd! Digiwise is een samenwerking tussen VISTA College (penvoerder), Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool en het lokale (ICT)-bedrijfsleven. Digiwise heeft ten doel de onderwijsontwikkelingen op het gebied van ICT onderwijs in uitvoering en inhoud te versterken. De urgentie hiervan is juist in de corona-crisis meer dan ooit zichtbaar geworden. De noodzakelijke ICT-vaardigheden en -kennis worden in vrijwel alle beroepen en functies (van de aannemerij tot aan de zorgmedewerker) onmisbaar om deel te blijven nemen aan de maatschappij. 

Digiwise streeft ernaar om in Limburg met minder beschikbaar personeel in de ICT-sector toch een economisch sterke en leefbare regio te blijven. Meer concreet is de propositie van Digiwise er op gericht de ICT-opleidingen op mbo niveau 3 en 4 te versterken, ten behoeve van zowel toekomstige als huidige ICT-werkers. Om aan de vraag van het bedrijfsleven te kunnen blijven voldoen zal er een paradigmashift in het onderwijs moeten gaan plaatsvinden. Vanuit Digiwise zullen zowel nieuwe studenten worden opgeleid, maar ook zittende medewerkers worden bijgeschoold, binnen een vernieuwend pedagogisch en didactisch model. 

We wensen de projectpartners veel succes met de uitvoering!