Al eerder schreven we over de regeling ‘Sterk Techniek Onderwijs’ (STO), van waaruit het kabinet € 100 miljoen structureel geld ter beschikking stelt voor techniekintensivering binnen het voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo). Aranco ondersteunde bij de totstandkoming van de STO-plannen voor de regio’s Zuid-Limburg, Eindhoven en in...

Technologische ontwikkelingen in de maakindustrie gaan snel. Dit stelt steeds hogere eisen aan medewerkers, die direct en indirect zijn betrokken bij deze processen. Daarbij is de huidige arbeidsmarkt voor technisch personeel erg krap en is de nood aan personeel groot bij bedrijven in de sector...

Onlangs heeft Aranco in opdracht van Zuyd Hogeschool een strategische regiovisie opgesteld. Doel van de regiovisie is het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen en beschrijven van de gewenste aanpak om te komen tot een betere aansluiting tussen onderwijs (mbo en hbo) en arbeidsmarkt in...

Aranco biedt, vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, met enige regelmaat stages en traineeships aan. Begin februari rondde Niels Janssen, vierdejaarsstudent Werktuigbouwkunde bij Zuyd Hogeschool, met een mooie eindpresentatie zijn stage af met als onderwerp het ontwikkelen van een riothermie-pilot (het terugwinnen van warmte uit...

Enige tijd geleden dienden diverse onderwijsorganisaties en bedrijven actief in de maakindustrie een subsidieaanvraag in bij het Regionaal Investeringsfonds (Rif) mbo voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie / Smart Industry Noord- en Midden-Limburg (kortweg CIV Maak/smart industry). Aranco schreef de bijbehorende regiovisie en business...

Op een conferentie op 16 mei jl. in Antwerpen werd het Interreg-project ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ feestelijk afgesloten. Aranco heeft de afgelopen 3 jaar binnen dit project de rol van netwerkcoördinator vervuld. Tijdens de slotconferentie ontvingen de eerste 60 adviseurs uit het grensgebied een erkenning als Adviseur...