Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP)

Op 8 november vond de officiële kick-off van de pilot van het BMIP plaats. Bij deze feestelijke opening sprak eerst Martijn de Kort (PvdA), wethouder in Helmond waar dit evenement plaatsvond. Hij vroeg de aanwezige demissionair-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip (CDA), om de financiering voor dit project niet eenmalig maar structureel te maken. Hij werd op zijn wenken bediend, want tijdens de toespraak van de demissionair-minister maakte zij bekend dat er inderdaad structureel geld voor uitgetrokken zal worden. Daarbij benadrukte ze wel dat het van belang is dat er lessen getrokken moeten worden uit deze pilot. Wat werkt wel en wat werkt niet? Naast de wethouders van de verschillende deelnemende gemeentes en de minister kwam ook een aantal werkgevers en vakbonden aan het woord die bij het project aangehaakt zijn. Ook erg inspirerend waren de gesprekken met enkele arbeidsmigranten die aangaven waar zij tegenaan liepen in Nederland, maar ook wat ze fijn vonden aan Nederland. Deze gesprekken maakten de noodzaak van een BMIP duidelijk.

Gelet op de woorden van de demissionair-minister is het belangrijk dat uit deze pilot de juiste lessen getrokken zullen worden, zodat de advisering aan arbeidsmigranten zo effectief mogelijk door heel Nederland uitgerold kan worden. Aranco voert in opdracht van de provincie Noord Brabant de monitoring en evaluatie van de pilot BMIP uit en zal hierover een advies uitbrengen aan de betrokken stakeholders.