Artikel over project “Zij-instroom in de techniek”

Technologische ontwikkelingen in de maakindustrie gaan snel. Dit stelt steeds hogere eisen aan medewerkers, die direct en indirect zijn betrokken bij deze processen. Daarbij is de huidige arbeidsmarkt voor technisch personeel erg krap en is de nood aan personeel groot bij bedrijven in de sector techniek zowel landelijk alsook in Limburg. Eén mogelijke oplossing voor het tekort aan vakmensen is de inzet van zij-instromers. Er lopen veel initiatieven in Limburg om zij-instromers naar de techniek toe te leiden.

Aranco heeft in opdracht van de Techniekcoalitie Limburg een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van zij-instroom projecten in de technische maak- en installatiebranche in Limburg. Metaalunie, FME en Techniek Nederland en OOM, A&O en OTIB werken als Techniekcoalitie Limburg samen met de vakbonden aan een gezamenlijk plan om de technische maak- en installatiebedrijven in Limburg toekomstbereid te maken. Het verkennend onderzoek is bedoeld als voorbereiding voor de ontwikkeling van een gerichte aanpak binnen de Techniekcoalitie hiervoor. In dit verkennend onderzoek is de huidige situatie in Limburg in kaart gebracht (momentopname) en zijn tevens aanbevelingen geformuleerd worden voor een goede integrale aanpak door de samenwerkende partijen. Voor een samenvatting alsook het volledige rapport wordt verwezen naar de volgende link:

https://techniekcoalitielimburg.nl/nieuws-tips/onderzoek-zij-instroom-in-de-techniek-vergroten-door-betere-samenwerking-91