Wat we voor u kunnen betekenen? 

Voor onze opdrachtgevers voeren wij advies- en onderzoeksopdrachten uit, realiseren we implementatieprojecten en zetten we programma’s op. Ook kunnen we indien nodig voor een overeen te komen overzienbare periode op interim basis een management rol binnen de organisatie van de opdrachtgever vervullen.
 

Opdrachtgevers

Aranco heeft ervaring met klanten in zowel de profit- als de non-profit sector, uiteenlopend van kleine startende ondernemers tot zeer grote (internationale) organisaties. Binnen de non-profit sector zijn wij met name sterk binnen het onderwijs- en zorglandschap. Veel van onze opdrachten komen bovendien voort vanuit meerdere opdrachtgevers, vaak vanuit verschillende sectoren. Bijzondere expertise is dan ook aanwezig op het gebied van complexe samenwerkingsvormen, waaronder publiek-private samenwerkingsconstructies (PPS). Ook werken we tenslotte vaak met partijen uit de buurlanden België en Duitsland samen en bevorderen op die manier grensoverschrijdende samenwerking.
 

Aanpak

Onze aanpak voor de uitvoering van opdrachten is gebaseerd op onze jarenlange inhoudelijke expertise binnen verschillende focusgebieden. Daarbij hebben we een drietal kerncompetenties, zijnde plan- en conceptontwikkeling, onderzoeks-, consultancy- en coaching expertise en expertise op het gebied van het opzetten en leiden van organisaties. Wij geloven dat deze kerncompetenties in gezamenlijkheid een essentiële voorwaarde vormen voor een succesvolle uitvoering van onze diensten.
 
Afhankelijk van de aard van de opdracht en de wensen van de opdrachtgever, kunnen wij opdrachten uitvoeren voor een vaste opdrachtsom, op “no-cure no-pay basis” of op basis van uur of dagtarieven. Na een eerste oriënterend gesprek (altijd kosteloos) zullen we u een offerte uitbrengen voor de uit te voeren werkzaamheden en de specifieke aanpak die wij daarvoor voorstellen. Deze offerte zal de basis vormen voor een eventuele opdracht te verstrekken door de opdrachtgever. Al onze opdrachten voeren wij uit volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, welke ook gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14126170.
 

Waarom dus Aranco?

Voor onze opdrachtgevers kunnen we uitstekende en duurzame resultaten behalen omdat wij:
– Het belang van onze opdrachtgevers centraal stellen
– Volstrekt onafhankelijk zijn
– Niet alleen het best passende advies uitbrengen maar ook ervoor zorgen dat de implementatie ervan gerealiseerd wordt
– Zeggen wat wij vinden en doen wat wij zeggen
– Snelle meetbare resultaten op korte termijn boeken, waarbij we nadrukkelijk de impact op de lange termijn meenemen
– Best-in-class grensoverschrijdende expertise op het gebied van samenwerking tussen Nederland, Duitsland en België inbrengen
– Hands-on leiderschap in implementatieprojecten tonen
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen